Skip to content
Ispiti

U skladu sa Zakonom o srednjim stručnim školama u Srednjoj pomorskoj školi mogu se polagati:  popravni, dopunski, diferencijalni, razredni i stručni - maturski ispiti.
Navedeni ispiti mogu se polagati u: januarskom, junskom i avgustovskom ispitnom roku, ako Zakonom nije drukčije određeno.
Ispiti se polažu pred komisijom koju sačinjavaju predsjednik, stalni član i ispitivač. 

Popravni ispit
Popravni ispit polaže učenik koji na kraju nastavne godine ima jednu, dvije ili tri nedovoljne ocjene.
Učenik prvog, drugog i trećeg razreda polaže popravni ispit u avgustovskom ispitnom roku, a učenik četvrtog razreda u junskom ili avgustovskom ispitnom roku.
Učenik koji ne položi popravni ispit ne može završiti razred. 

Dopunski i diferencijalni ispiti

Dopunski, odnosno diferencijalni ispit učenik  polaže, kada:

  1. prelazi iz jedne u drugu vrstu škole;

  2. poslije sticanja jednog zanimanja želi da stekne drugo zanimanje;

  3. želi da promijeni zanimanje u istoj školi;

  4. se u postupku nostrifikacije utvrdi neekvivalentnost svjedočanstva.

 Dopunski ispit se polaže iz nastavnog  predmeta koji je učenik učio u nekoj drugoj školi u manjem obimu nego što je to utvrđeno obrazovnim programom ove škole. Diferencijalni ispit se polaže iz nastavnog predmeta koji učenik  nije učio u školi koju je ranije pohađao.
Dopunski, odnosno diferencijalni ispit utvrđuje komisija, koju određuje Nastavničko vijeće škole. 

Razredni ispit
Razredni ispit polaže učenik :

  1. koji je iz opravdanih razloga ostao neocijenjen na kraju nastavne godine iz jednog ili svih nastavnih predmeta, kao i iz onih predmeta iz kojih nije prisustvovao trećini ili više časova predviđenih obrazovnim programom za jedno polugodište,

  2. koji nije pohađao školu zbog bolničkog liječenja ili drugih opravdanih razloga u trajanju od najmanje 60 dana.

Razredni ispit može da polaže i nadareni učenik, učenik koji se paralelno obrazuje i učenik vrhunski sportista.
U navedenim slučajevima razredni ispit polaže se u junskom i avgustovskom roku.
Razredni ispit polažu i lica koja nemaju status učenika (tzv. vanredni učenici) i to u junu, avgustu i januaru. Ova lica u toku jedne školske godine mogu završiti jedan razred.

 


Vrh